Μενού Κλείσιμο

Serenity Retreat

LOCATION

Korthi, Andros Island

YEAR

2019

Serenity retreat will take place on the mythical Korthi bay of Andros island. The design philosophy embrace the concept of contemporary minimalism, a sense of tranquility and peace through simplicity that the Cycladic landscape seek.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.